Město chce budovat vodovod a kanalizace v osadách. Obyvatelé se musejí zavázat

Po několika jednáních s provozovatelem vodovodní a kanalizační soustavy na Ašsku a po několika veřejných schůzích s občany obcí, je město Aš připraveno zahájit realizaci dlouhá léta odkládaného záměru Kanalizace a vodovod v přilehlých osadách.

Jak již mnozí víte z veřejného projednávání, podmínkou realizace více než stomilionové investice je připojení naprosté většiny stavebních objektů vašich osad na nový kanalizační a vodovodní řad. Projekt by měl být realizován z fondů EU a částečně z investičních prostředků města Aš.

V případě, že by se na nový kanalizační a vodovodní řad napojilo malé množství objektů a tím pádem se nepodařilo naplnit ekonomické ukazatele projektu, hrozí vrácení dotace, což by vážně narušilo ekonomiku města na několik let. Proto město Aš musí s majiteli nemovitostí uzavřít smluvní vztah.

Obsahem smlouvy je závazek majitele nemovitosti, že se připojí na nové řady, podložený dočasným složením částky 25.000 na účet města Aš. Tato částka bude majiteli nemovitosti vrácena, jakmile předloží kolaudační souhlas svých přípojek. Pokud majitel nemovitosti do 6 měsíců od uvedení řadů do provozu svou nemovitost nepřipojí, propadne tato částka městu a majitel bude muset navíc uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. Město Aš  se naopak zavazuje zajistit vypracování projektu jednotlivých přípojek, zajištění stavebního povolení na jejich vybudování a zrealizovat přípojky na veřejných pozemcích. Smlouvu si můžete stáhnout níže.

Časový plán investice lze zatím pouze odhadnout:
– 2021-projekt
– 2022-získání dotačních prostředků
– 2023-realizace

Zájemci o připojení na vodovodní a kanalizační řad musejí do 29. 5. 2020 doručit na Městský úřad v Aši dva výtisky smlouvy s úředně ověřeným podpisem a do 12. 6. 2020 složit na účet města 25.000 Kč.

Veškeré další informace mohou zájemci získat u tajemníka městského úřadu
Ing. Václava Staška
+420 778761358
tajemnik@muas.cz

(ps)

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *