Firma Petainer pomáhá s tréninkem mladému reprezentantovi z Aše

Firma Petainer (celým názvem Petainer Czech Holdings s.r.o. ) je v Aši dobře známá a zabývá se výrobou plastových nápojových obalů. Protože se jedná o větší firmu, většina z nás o ní jakési povědomí má. Málokdo ale ví, že v této firmě pravidelně podporují jednoho nadějného mladého ašského sportovce, který se letos v květnu chystá vyrazit do Slovinska na kvalifikační turnaj na paralympijské hry v Tokiu! Jeho jméno je Vítek Špalek a firma Petainer v roce 2020 uhradila jednu pětinu z celkových nákladů na jeho celoroční přípravu. Jak tato spolupráce vznikla a jestli s podporou pokračují i v letošním roce, jsme se zeptali pana Štíbra, který má ašskou základnu firmy na starosti.

1) Jak došlo k tomu, že jste začali podporovat Vítka Špalka v jeho tréninku?
Naše společnost už dlouhodobě podporuje řadu kolektivních sportovních aktivit na lokální úrovni, ať už zimních, letních či celoročních. Z tohoto plynou částečné výhody pro naše zaměstnance, popř. pro jejich rodinné příslušníky. Nebráníme se ani podpoře individuálních sportovních aktivit, pokud v tom spatříme určitý smysl. A jedním z takovýchto je právě Vítek Špalek. Jak už to v malých městech chodí, svedla nás dohromady náhoda a skutečnost, že v malém městě každý „někoho“ zná. Tak se otec Vítka dozvěděl od našeho zaměstnance, že pravidelně podporujeme sportovní aktivity Ašska. Pak už stačilo odhodlání, aby nám Vítkův otec zavolal a představil svého velice nadějného syna. A jelikož nám to podmínky umožnily, podpořili jsme Vítka finanční částkou, která mu, pevně věřím, usnadní cestu na paralympijské hry.
2) Znáte se osobně – sledujete i jeho sportovní úspěchy?
Jelikož nepocházím z Aše, o Vítkovi jsem do té doby nevěděl. Netušil jsem, že v Aši roste takováto sportovní osobnost. I když se s jeho otcem známe již více než 15 let, tak jsme vždy řešili pouze a jen obchodní záležitosti a nikdy jsme při našich setkáních nenašli čas na soukromé úspěchy.
petainer4
Ašské sídlo firmy
3) Podporujete ho dále i v letošním roce? Případně jak?
Zatím jsme se na další konkrétní podpoře nedomluvili. Je to z velké části z důvodu pandemické situace, kdy se celá společnost snaží minimalizovat osobní setkávání. I naše finanční možnosti jsou ze stejných důvodů omezenější než v dřívějších letech. I nás totiž pandemická situace finančně zasáhla. Nicméně věřím, že v tomto případě společnou cestu najdeme.
4) Budete fandit, až bude Vítek na turnaji ve slovinské Lašce?
Samozřejmě! I když nemám kořeny na Ašsku, působím tu již přes dvacet let, a tak se pomalu stávám Ašákem. A dle mého názoru mohou být všichni Ašáci pyšní, že mezi námi máme takovouto osobnost.
petainer2
Produkty firmy Petainer
5) Kdyby nebylo pana Špalka staršího, ani bychom se o vás nedozvěděli! Zajímalo by nás, zda máte ještě další podobné nezištné aktivity?
Ano, máme. Jak jsem již zmiňoval, podporujeme řadu aktivit Ašska. Vnímáme to jako určitou povinnost vůči místní komunitě a vůči našim zaměstnancům, kteří tak mohou využívat volnočasové aktivity, které podporujeme. Několik příkladů, které mohu zmínit: běžkaři LK Jasan, lyžařský areál, čeští turisté, badminton, kuželky. Nebo z jiného soudku: kynologové, dobrovolní hasiči, fotoklub atd.
6) Pro ty, co by vás náhodou jako firmu ještě neznali – dokázal byste krátce shrnout, čím se zabýváte?
Je to jednoduché. Jsme výrobce vratných PET lahví převážně pro vícenásobné použití/plnění. Bohužel český trh není připraven na tento druh obalu. U nás je sice trh přesycen PET lahvemi, ale bohužel se jedná o lahve pro jednorázové použití. Většina naší produkce lahví tedy končí v Německu, kde je situace podstatně lepší. Již několik let jsme exkluzivním/výhradním dodavatelem vratných PET lahví pro Coca-Colu Německo. Což samo o sobě je v dnešní době téměř unikát, když si představíte, že takový světový hráč, jakým Coca-Cola beze sporu je, si dovolí v celém Německu být „závislý“ na malém výrobním závodu v ašském výběžku.
Kromě PET lahví vyrábíme jednorázové PET pivní soudky, které pivovary používají převážně pro exportní účely, kdy jim odpadá logistická náročnost na zpětný odběr klasických sudů. Naše soudky jsou jednorázové, tudíž po jejich použití finálními spotřebiteli se likvidují a končí v odpadu.
V neposlední řadě vyrábíme ještě barely na pitnou vodu.
7) Vy u vás ve firmě své okolí podporujete! Nejste ale dodavateli produktů koncovým zákazníkům – existuje přesto nějaký způsob, jak mohou místní podpořit vaši firmu?
Nejlepší podpora pro každého zaměstnavatele je reputace a to, jak ho vnímá místní komunita a jak šíří povědomí o něm. Jako každý zaměstnavatel, i my potřebujeme čas od času navýšit řady našich zaměstnanců. Proto budeme velice rádi, když se na nás v takovýchto případech budou Ašáci obracet.
Zároveň ale musím zmínit, že se občas dostaneme do opačné situace a musíme zaměstnance naopak propouštět. V takovém případě bych požádal všechny o pochopení a neztrácení důvěry v nás. Děláme vše pro to, abychom tady působili co možná nejdéle a mohli tak nabízet pracovní příležitosti právě pro Ašáky.
Děkujeme za rozhovor a přejeme, ať se Vám i celé firmě daří.
petainer3
Zákazníci firmy Petainer

Petainer Czech Holdings s.r.o.

najdete na adrese:

Skandinávská 2708/2
352 01 Aš

Kontakty:

Recepce

Pavlína Franková
+420 354 501 258

www.petainer.cz

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *