Víte, že můžete prodávat „přebytky ze dvora a chléva“?

Jedná se o prodej přebytků, které sami vypěstujete a nabídnete je jen v blízkém okolí, ať už třeba na farmářském trhu nebo přes inzerát ze svého domova (koncovým zákazníkům). Může jít třeba o sklizeň brambor, pokud se vám zrovna daří a sami ji nezpracujete. Mohou to být i okurky, jahody… prostě veškeré výpěstky ze zahrady, na které si vzpomenete. Ale to není všechno! Do této kategorie patří také například nezpracované maso, přebytky vajíček, mléko či med. V podstatě většina věcí, co dokážete na zahradě vypěstovat nebo rozmnožit – v nezpracovaném stavu.

Pokud tedy čas od času nabídnete k prodeji tyto přebytky, můžete předejít jejich zkažení když nezvládáte úrodu zpracovávat a zároveň potěšíte někoho v okolí! Ideální pro ty, kdo nemají možnost chovat slepice nebo třeba pěstovat jablka a touží po kvalitních surovinách ze zahrádky od místních chovatelů a pěstitelů.

Nabízené přebytky z pěstování není nutno opatřovat žádným povolením od hygieniků. Předpokládá se, že budete nabízet zboží v dobré kvalitě – přeci ho chcete prodat. Je jen důležité myslet na to, že každý, kdo uvádí do oběhu potraviny (a to i bezúplatně), je zodpovědný za jejich zdravotní nezávadnost. Pokud byste se chtěli začíst do zákonných požadavků na vzhled a kvalitu zeleniny, ovoce a hub, můžete nakouknout do vyhlášky Ministerstva zemědělství číslo 153/2007 Sb. A samozřejmě pokud by se stalo, že nějaký nespokojený zákazník nahlásí zboží jako závadné, může nakonec ke kontrole kvality i dojít.
Pokud se bude jednat o „přebytky ze chléva“, tedy vejce, králíky a další chovatelské přebytky, je už důležité koukat i na veterinární zákon, zejména jde o to, že zvířata musí mít odpovídající péči. Ale tu jim dobrý chovatel poskytne tak jako tak – bez ohledu na to, zda má nějaké přebytky a rozhodne se je nabídnout dále.
eggs-1510449_1920
Nejdůležitější otázka – potřebuji k tomu živnostenský list?
To, že je možné prodávat přebytky svých pěstitelských a chovatelských zájmů bez oprávnění, upravuje živnostenský zákon. Ve svém § 3 odstavci 3 písmenu f) říká, že živností není prodej nezpracovaných rostlinných a živočišných výrobků z vlastní drobné pěstitelské a chovatelské činnosti fyzickými osobami. A o drobných prodejcích se zmiňuje i zákon o zemědělství. V jeho § 2e odstavci 2 se pak dočtete, že fyzická osoba provozující drobné pěstitelské a chovatelské činnosti nebo prodávající nezpracované rostlinné a živočišné výrobky nepodléhá evidenci zemědělského podnikatele podle tohoto zákona. Drobní prodejci sezónních přebytků se proto kvůli jejich prodeji nemusí nikde registrovat.
Pozor na soustavnou činnost. Podle platného živnostenského zákona je za živnost považována činnost soustavná, samostatná a provozovaná za účelem dosažení zisku, pro niž už je oprávnění potřeba. Což v praxi znamená, že pokud byste třeba vajíčka nabízeli po celý rok každou sobotu na trhu, už je potřeba se k této činnosti přihlásit a o živnostenské oprávnění zažádat na příslušném živnostenském úřadě.
Když své přebytky ze dvora či zahrady prodáte doma nebo na trhu, myslete také na daňovou povinnost. Prodej ovoce a zeleniny z vlastní zahrady, prodej nasbíraných léčivých bylin a lesních plodů, ale i produktů jako je mléko, maso, vejce nebo med lze považovat za příležitostný příjem. Příjmy z nesoustavného prodeje je nutné zdanit v případě, že jejich výše přesáhne ve zdaňovacím období – tedy za kalendářní rok – 30 000 Kč. Detaily se dočtete v § 10 zákona o daních z příjmů. Jestliže tuto částku nepřesáhnete, není potřeba dokonce ani podávat daňové přiznání.
Které věci patří do možných přebytků?

Zelenina a ovoce včetně nasbíraných lesních plodů
Čerstvé drůbeží a králičí maso
Nebalená čerstvá vejce
Včelí produkty
Syrové neošetřené mléko a syrová smetana
Živé ryby
Zvěřina

Detailní informace o o chovatelských produktech najdete na eagri.cz/public/web/mze/potraviny/legislativa/prodej-ze-dvora/

Které věci do přebytků nepatří?

Jakmile z mléka vytvoříte sýr nebo z ovoce marmeládu, veškeré výhody prodeje ze dvora pro vás v tu chvíli končí. Tedy jakmile se jedná o jakékoliv zpracované produkty, podléhá jejich zpracování už hygienickým normám a povolením, která si musíte zajistit. K prodeji těchto produktů je pak už potřeba i příslušné živnostenské oprávnění – to kouzelné slovíčko, které vše mění, je „zpracovaný produkt“ – kterým se vaše zboží stalo.
Zdroj části informací www.podnikatel.cz

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *