Asistenti prevence kriminality

V roce 2013, na základě realizace projektu Ministerstva vnitra ČR, byla v Aši zřízena dvě pracovní místa pro Asistenty prevence kriminality (APK). Hlavním cílem projektu bylo zvýšení bezpečí zejména v sociálně vyloučených lokalitách a pomoc při eliminaci sociálně rizikových jevů. APK je nerepresivní složkou zařazenou pod městskou policii.

Nejedná se o strážníka či čekatele dle zákona 553/1991 Sb., o obecní policii. APK se neprokazuje jako strážník městské policie a ani nedisponuje žádnými oprávněními dle ustanovení zákona o obecní policii. V případě, že je svědkem přestupkového jednání nebo trestné činnosti, informuje okamžitě městskou policii anebo Policii ČR.

Hlavním úkolem APK je být blíže občanům, zejména v oblasti sociálního vyloučení. V roce 2020 působí u APK pět mužů a jedna žena. Doplňují hlídky strážníků, zejména svou přítomností v konkrétních problémových lokalitách. Příkladem lze uvést ulici Okružní, kde se vyskytuje prostituce a APK zde dohlížejí na děti chodící z nedaleké školy domů.

Nedílnou součástí práce APK je dohled na bezpečnost a pořádek v prostorách budovy Úřadu práce ČR.

Zdroj: Městská policie Aš