Složky IZS

Jednotné evropské číslo pro tísňová volání

Obvodní oddělení Policie ČR Aš
Karlova 652/13
352 01  Aš
+420 974 372 720
ch.oopas@pcr.cz
Vedoucí: npor. Bc. Tomáš Jelínek

Územní působnost:
Aš, Hranice, Krásná, Podhradí, Trojmezí, Kopaniny, Kamenná, Mokřiny, Doubrava, Vernéřov, Studánka, Dolní Paseky, Horní Paseky, Pastviny, Kamenná osada, Štítary

Hasičský záchranný sbor Aš
Okružní 2545
352 01 Aš
+420 354 526 150
Ústředna: +420 950 376 111
stanice.as@kvk.izscr.cz
Velitel stanice: Paprsek Petr, Bc.
+420 950 376 197
petr.paprsek@kvk.izscr.cz

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, výjezdová základna Aš
Okružní 2545
35201 Aš
+420 354 597 228
sekretariat@zzskvk.cz
Vedoucí výjezdové základny: Marcela Čejková