Hledáte nabídku služeb v sociální sféře? Řešíte sociální problémy? Vyberte si z nabízených kategorií a dočtete se o dané oblasti veškeré potřebné informace. Pokud hledáte konkrétní organizaci, můžete využít i náš seznam kontaktů níže na této stránce.

Domácí násilí, šikana

nasili

Drogy, prostituce

drogy

Nemoc

nemoc

Ohrožení soc. vyloučením

rodina

Rodina, děti, mládež

rodina1

Samota, stáří, strach

stari

Zdravotní postižení

postizeni

Kontakty na sociální služby v okolí

Zřizované městem:

Městský úřad Aš – Odbor sociálních věcí
Kamenná 52
35201 Aš
Vedoucí odboru OSV MěÚ Aš:
Bc. Rita Jetlebová
+420 354 524 227
+420 724 196 009
jetlebova.rita@muas.cz

Zástupce vedoucí OSV a vedoucí OSPOD MěÚ Aš:
Bc. Marta Bundilová, DiS.
+420 354 524 270
+420 773 747 868
bundilova.marta@muas.cz
Odbor sociálních věcí – web
Město Aš – pečovatelská služba
pro osoby v nepříznivé životní situaci
Dlouhá 1, 352 01 Aš
Vedoucí pečovatelské služby: Bc. Šárka Bodorová, DiS.
+420 354 526 805
+420 724 163 846
pecovatelskasluzba@tiscali.cz
www.muas.cz

Organizace nezřízené městem Aš:

Carvac s.r.o., zdravotní a sociální služby
Nemocniční 52, 352 01 Aš
Ředitel organizace: Václav Hlaváč
+420 354 403 142
vaclav.hlavac@carvac.cz
www.carvac.cz
Léčebna dlouhodobě nemocných
Zdravotněsociální pracovník: Bc. Dana Pavelková, DiS.
+420 354 403 176
d.pavelkova@cavac.cz
www.carvac.cz/zdravotnicke-sluzby
Domov pro seniory
Vedoucí sociální pracovník: Bc. Michaela Rohanová – Bodorová, DiS.
+420 354 403 175
+420 770 149 475
michaela.rohanova@carvac.cz
www.carvac.cz/domov-pro-seniory
Farní charita Aš – Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni
Mikulášská 9, 352 01 Aš
Místo poskytování služby: Klicperova 4, 352 01 Aš
Ředitel Farní charity Aš: Ing. Aleš Klůc
Vedoucí Domova: Bc. Alena Patejdlová, DiS.
+420 354 528 800
+420 773 697 010
ales.kluc@charitakv.cz
azylas.patejdlova@seznam.cz
www.farcaritas.cz.
KOTEC, o. p. s.,
Nádražní náměstí 299/8, 353 01 Mariánské Lázně
Ředitelka společnosti: Mgr. Markéta Blažek Černá
+420 608 656 543
projekty@kotec.cz
www.kotec.cz
Centrum podpory rodiny Aš
Hlavní 239/23, 352 01 Aš
Kontaktní osoba: Stanislava Danielová, Pavla Dejmková
Telefon: 739 570 105, 608 656 542
cpr.as@kotec.cz
Dětský domov Aš
Na Vrchu 26, 352 01 Aš
Ředitelka domova: Mgr. Ivana Dudarcová
+420 354 062 261
reditelka@ddmla.cz
Zástupce ředitelky: Bc. Miroslava Kunciterová, DiS.
+420 351 011 090
+420 724 803 490
zastupce@ddmla.cz
www.ddmla.cz
Domov pro osoby se zdravotním  postižením PATA – DOZP
Korespondenční adresa
DOZP PATA Hazlov
Neumannova 21
352 01 Aš
Detašované pracoviště
DOZP PATA Aš
Jiráskova 2988, 2989, 2992
352 01 Aš
Ředitel organizace: Daniel Lindenberg
+420 734 516 053
reditel@usp-pata.cz
Sociální pracovnice: Renata Strnadová, DiS.
+420 730 844 435
renata.strnadova@usp-pata.cz
Vedoucí detašovaného pracoviště Aš: Marie Eretová
+420 734 640 185
marie.eretova@usp-pata.cz
www.usp-pata.cz
Chráněné bydlení PATA Aš
Adresa kanceláře a zázemí CHB Pata
Neumannova 21
352 01 Aš
Vedoucí CHB Aš: Bc. Romana Bartošová
+420 730 844 430

Neregistrované sociální a jiné služby:

Agentura domácí péče – Home Care
Východní 63
352 01 Aš
Zástupce organizace: Světluše Tkadlec
+420 605 719 520
svetlana.vontszemuova@tiscali.cz
Pracovní doba
Po – Pá               07:30 – 15:30
So, Ne                  dle dohody s lékařem.
Klub důchodců Aš
Hlavní 23
352 01 Aš (Městská knihovna Aš – vchod z Karlovy ulice)
Kontaktní adresa
Sdružení pro občanské záležitosti Aš
Mánesova 5, 352 01 Aš
Kontaktní osoba: Josefa Radová
+420 723 039 758
radovi4844@atlas.cz
PaCiHol, o.p.s.
pro děti, mládež i dospělé nabízí volnočasové, vzdělávací a kulturní aktivity ve spolupráci s městem za účelem integrace sociálně znevýhodněných občanů města Aše
Okružní 30
Aš 352 01
Adresa poskytované služby
Hlavní 257/49,
352 01 Aš (sídlo Městské policie)
Ředitelka organizace: Věra Paprsková
+420 603 903 135
pacihol@seznam.cz
Pedagogicko-psychologická poradna Cheb
pro děti od 3 let, jejich rodiče a pedagogy
Detašované pracoviště: MěDDM Sluníčko Aš
Štefánikova 2515 – budova C
Psycholog: Mgr. Lenka Brodská
+420 724 291 191
lbrodska@pppkv.cz
Kontaktní adresa
Palackého 1562/8
350 02 Cheb
Vedoucí pobočky Cheb: Ing. Pavlína Štruncová
+420 733 673 511
info-cheb@pppkv.cz
Webové stránky