Hledáte nabídku služeb v sociální sféře? Řešíte sociální problémy? Vyberte si z nabízených kategorií a dočtete se o dané oblasti veškeré potřebné informace. Pokud hledáte konkrétní organizaci, můžete využít i náš seznam kontaktů níže na této stránce.

Nemoc

nemoc

Ohrožení soc. vyloučením

rodina

Rodina, děti, mládež

rodina1

Samota, stáří, strach

stari

Zdravotní postižení

postizeni

Kontakty na sociální služby v okolí

Zřizované městem:

Městský úřad Aš – Odbor sociálních věcí
Kamenná 52
35201 Aš
Vedoucí odboru OSV MěÚ Aš:
Bc. Rita Jetlebová
+420 354 524 227
+420 724 196 009
jetlebova.rita@muas.cz

Zástupce vedoucí OSV a vedoucí OSPOD MěÚ Aš:
Bc. Marta Bundilová, DiS.
+420 354 524 270
+420 773 747 868
bundilova.marta@muas.cz
Odbor sociálních věcí – web
Město Aš – pečovatelská služba
pro osoby v nepříznivé životní situaci
Dlouhá 1, 352 01 Aš
Vedoucí pečovatelské služby: Bc. Šárka Bodorová, DiS.
+420 354 526 805
+420 724 163 846
pecovatelskasluzba@tiscali.cz
www.muas.cz

Organizace nezřízené městem Aš:

Carvac s.r.o., zdravotní a sociální služby
Nemocniční 52, 352 01 Aš
Ředitel organizace: Václav Hlaváč
+420 354 403 142
vaclav.hlavac@carvac.cz
www.carvac.cz
Léčebna dlouhodobě nemocných
Zdravotněsociální pracovník: Bc. Dana Pavelková, DiS.
+420 354 403 176
d.pavelkova@cavac.cz
www.carvac.cz/zdravotnicke-sluzby
Domov pro seniory
Vedoucí sociální pracovník: Bc. Michaela Rohanová – Bodorová, DiS.
+420 354 403 175
+420 770 149 475
michaela.rohanova@carvac.cz
www.carvac.cz/domov-pro-seniory
Farní charita Aš – Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni
Mikulášská 9, 352 01 Aš
Místo poskytování služby: Klicperova 4, 352 01 Aš
Ředitel Farní charity Aš: Ing. Aleš Klůc
Vedoucí Domova: Bc. Alena Patejdlová, DiS.
+420 354 528 800
+420 773 697 010
ales.kluc@charitakv.cz
azylas.patejdlova@seznam.cz
www.farcaritas.cz.
KOTEC, o. p. s.,
Nádražní náměstí 299/8, 353 01 Mariánské Lázně
Ředitelka společnosti: Mgr. Markéta Blažek Černá
+420 608 656 543
projekty@kotec.cz
www.kotec.cz
Centrum podpory rodiny Aš
Hlavní 239/23, 352 01 Aš
Kontaktní osoba: Stanislava Danielová, Pavla Dejmková
Telefon: 739 570 105, 608 656 542
cpr.as@kotec.cz
Dětský domov Aš
Na Vrchu 26, 352 01 Aš
Ředitelka domova: Mgr. Ivana Dudarcová
+420 354 062 261
reditelka@ddmla.cz
Zástupce ředitelky: Bc. Miroslava Kunciterová, DiS.
+420 351 011 090
+420 724 803 490
zastupce@ddmla.cz
www.ddmla.cz
Domov pro osoby se zdravotním  postižením PATA – DOZP
Korespondenční adresa
DOZP PATA Hazlov
Neumannova 21
352 01 Aš
Detašované pracoviště
DOZP PATA Aš
Jiráskova 2988, 2989, 2992
352 01 Aš
Ředitel organizace: Daniel Lindenberg
+420 734 516 053
reditel@usp-pata.cz
Sociální pracovnice: Renata Strnadová, DiS.
+420 730 844 435
renata.strnadova@usp-pata.cz
Vedoucí detašovaného pracoviště Aš: Marie Eretová
+420 734 640 185
marie.eretova@usp-pata.cz
www.usp-pata.cz
Chráněné bydlení PATA Aš
Adresa kanceláře a zázemí CHB Pata
Neumannova 21
352 01 Aš
Vedoucí CHB Aš: Bc. Romana Bartošová
+420 730 844 430

Neregistrované sociální a jiné služby:

Agentura domácí péče – Home Care
Východní 63
352 01 Aš
Zástupce organizace: Světluše Tkadlec
+420 605 719 520
svetlana.vontszemuova@tiscali.cz
Pracovní doba
Po – Pá               07:30 – 15:30
So, Ne                  dle dohody s lékařem.
Klub důchodců Aš
Hlavní 23
352 01 Aš (Městská knihovna Aš – vchod z Karlovy ulice)
Kontaktní adresa
Sdružení pro občanské záležitosti Aš
Mánesova 5, 352 01 Aš
Kontaktní osoba: Josefa Radová
+420 723 039 758
radovi4844@atlas.cz
PaCiHol, o.p.s.
pro děti, mládež i dospělé nabízí volnočasové, vzdělávací a kulturní aktivity ve spolupráci s městem za účelem integrace sociálně znevýhodněných občanů města Aše
Okružní 30
Aš 352 01
Adresa poskytované služby
Hlavní 257/49,
352 01 Aš (sídlo Městské policie)
Ředitelka organizace: Věra Paprsková
+420 603 903 135
pacihol@seznam.cz
Pedagogicko-psychologická poradna Cheb
pro děti od 3 let, jejich rodiče a pedagogy
Detašované pracoviště: MěDDM Sluníčko Aš
Štefánikova 2515 – budova C
Psycholog: Mgr. Lenka Brodská
+420 724 291 191
lbrodska@pppkv.cz
Kontaktní adresa
Palackého 1562/8
350 02 Cheb
Vedoucí pobočky Cheb: Ing. Pavlína Štruncová
+420 733 673 511
info-cheb@pppkv.cz
Webové stránky